گالری

عکس یک کماندو گارد جاویدان در حال حمله به شورشیان و خرابکاران

این گالری شامل 3 عکس است.


افسران گارد جاویدان پهلوی از بهترین کماندوهای ارتش شاهنشاهی ایران بودن. گارد جاویدان مسئولیت نگهبانی از «دربار و خاندان پادشاهی ایران» را داشت، اما در زمان اغتشاشات خیلی از «ارازل و اوباش اغتشاشگر» را سرکوب کرد، زیرا این به اصطلاح … به خواندن ادامه دهید